Категория: НОВИНИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “HEMINGWAY birthday GIVEAWAY”

ОРГАНИЗАТОР


Играта “HEMINGWAY birthday GIVEAWAY” се организира и провежда от ХЕМИНГУЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 115863978, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Ген. Гурко, No10,
наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм.

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 18.09.2023 г.

2.3 В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно: да познаят и отбележат в коментар на колко години става ℍ𝔼𝕄𝕀ℕ𝔾𝕎𝔸𝕐, да тагнат в коментара любим човек и да последват страницата на ℍ𝔼𝕄𝕀ℕ𝔾𝕎𝔸𝕐;

2.4 С участието си в Конкурса, участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България, град Пловдив.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 18.09.2023 г. и приключва на 24.09.2023 г.(вкл.) („Период на Играта“)

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/RestorantHemingwayPlovdiv/

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта нямат право на участие служители на Ресторант Hemingway Пловдив, както и членовете на техните семейства.

5.3. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие.

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Ресторант Hemingway Пловдив във Facebook и Инстаграм.

6.2 Наградa: Избират се двама участника, които ще спечелят х 1 ваучер на стойност 100 лв.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Представител на Ресторант Hemingway Пловдив ще се свърже с победителите на лично съобщение във Facebook или Инстаграм или чрез имейл адрес. Молим за съдействие, ако по някаква причина не успеем да се свържем, потребителите да ни сигнализират на лично съобщение
в съответната мрежа.

ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства. Настоящите Правила влизат в сила от 18.09.2023 г

“𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓 𝐈𝐍 𝐏𝐋𝐎𝐕𝐃𝐈𝐕” в наградите на Go Guide

Гласът ти печели!🏆

Екипът на Ресторант Hemingway Пловдив с радост научи, че сме номинирани на годишните Go guide награди в категория “𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓 𝐈𝐍 𝐏𝐋𝐎𝐕𝐃𝐈𝐕”.

Подкрепи любимия си ресторант в Пловдив на ==> https://awards.goguide.bg/item-categories

А ние ще подкрепим теб.

С винаги вкусна храна.

Гласуването ще се проведе в периода: 𝟏𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟏𝟔.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑

А какво печели победителят ще научиш тук: https://awards.goguide.bg/prizes

Благодарим ВИ!❤️

*За да гласуваш, избери любимо заведение във всички категории